top of page

Over ons

Life Builders is begonnen in 2011 en opgericht door Geert en Mariëtte Oosterhuis. Door hun betrokkenheid en passie voor mensen zijn vele mensen in Hoorn en omgeving tot geloof gekomen. Door de genade van God en met de kracht van God voor de glorie van God hebben zij dit gedaan.

Sinds 10 september hebben zij het leiderschap van de kerk overgedragen aan hun zoon Joshua Oosterhuis.

 

Life Builders is een maatschappelijk betrokken kerk die elke dag geopend is om mensen te ontvangen. Een ontmoetingsplek waarbij één iemand centraal staat en dat is Jezus Christus.

'Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf'

Vanuit die Goddelijke liefde willen wij de wereld om ons heen bereiken met het evangelie.

Life Builders is aangesloten bij de De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).

330403549_1148512745862541_4430647004952349750_n.jpg

Visie

Een sterke doelgerichte kerk bouwen, gericht op alle lagen van de bevolking. Een kerk die op basis van hechte relaties vanuit een passie voor God en mensen om ons heen samenwerkt en leiders voortbrengt, die erop gericht zijn alle generaties in Hoorn en daarbuiten met het fantastische nieuws van Jezus Christus te bereiken.

Missie

Vervulling van het grote gebod en van de grote opdracht:  Heb God lief boven alles en je naaste als je zelf. Ga heen en verkondig het evangelie aan de hele wereld.

Kernwaarden

 • We hebben God lief boven alles – Mattheus 22:37

 • We geloven dat er vergeving is door het bloed van Jezus de Zoon van God voor ieder mens – Hebreeen 9:12

 • We geloven in de bijbel en zien dit als het onfeilbare Woord van God – 2 Petrus 1: 20-21

 • We geloven in een dagelijkse persoonlijke leiding door de Heilige Geest – Efeze 1:13-14, Romeinen 8:14-15

 • We willen onze naaste liefhebben als onszelf, in de kerk en in de wereld om ons heen – Mattheus 22:37

 • We willen niet ons eigen gelijk zoeken, maar elkaar begrijpen en vergeven – Filippenzen 2: 3-5

 • We vinden hechte relaties belangrijker dan posities of talenten – Johannes 15: 13-14, Spreuken 17:17

 • We willen elkaar aanvullen en niet aanvallen – 1 Korinthe 12: 12-24

 • We willen vrijgevig zijn met onze tijd, energie en geld – 2 Korinthe 9:7

 • We willen iedereen to volle bloei zien komen en een houding van uitmuntendheid ontwikkelen – Johannes 15: 5-7

 • We zijn flexibel vanuit een groot geloof dat bij onze God alles mogelijk is – Lukas 18:27

Life Builders

x

Church Center App 

bottom of page