top of page

Visie en doel van Life Builders

We zijn een hedendaagse kerk voor iedereen, waar we met liefde voor God en  mensen ieder willen zien opbloeien en groeien in geloof en wandelen in wat God voor ons bedoeld heeft. Zo mogen we samen het goede nieuws van Jezus Christus  verspreiden in onze wereld. Dit willen we bereiken door prediking en onderwijs aan de hand van de Bijbel over alle relevante gebieden van het dagelijks leven, zowel tijdens de zondagsdienst als door middel van doordeweekse ontmoetingen in Connectgroepen voor jong en oud. De kerk is betrokken in zending over de grenzen en ondersteunt diverse projecten in het buitenland.

Contactgegevens

Life Builders Kerkgenootschap
Dampten 16
1624 NR Hoorn
info@lifebuilders.nl
Fiscaal nr.: RSIN 851179411

Life Builders is opgericht op 1 december 2011 en is een ANBI geregistreerde organisatie.

Wij zijn een multiculturele kerk voor alle generaties waar iedereen welkom is en waarin de nadruk ligt op het zo praktisch mogelijk toepassen van de Bijbelse boodschap.

Leiding en bestuur

Het bestuur van Life Builders kerk wordt gevormd door 4 personen, een voorzitter (tevens de voorganger van de kerk), een secretaris, een penningmeester en een gewoon bestuurslid. De  geestelijke leiding van de gemeente is in handen van een raad van oudsten, dat zijn 2 echtparen die de voorganger en zijn vrouw ondersteunen in hun taak. Dhr. J. Oosterhuis heeft de rol van senior pastor en is eindverantwoordelijk in de kerk.

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning of vergoeding voor de werkzaamheden. De senior pastor ontvangt een parttime salaris voor zijn werkzaamheden. Hij is niet in loondienst. Binnen de kerk zijn vele vrijwilligers werkzaam. Zonder hen zou de kerk niet kunnen functioneren. Bij uitzonderlijke prestaties van een vrijwilliger wordt er soms een vrijwilligersvergoeding betaald, zodat vitale werkzaamheden binnen de kerk doorgang kunnen vinden.

In de database van de kerk staan ca. 250 namen van mensen die zich met de kerk verbonden weten incl. Kinderen.

Kerkactiviteiten

  • De zondagsdiensten zijn een belangrijk moment waar we elkaar ontmoeten om samen elkaar op te bouwen met de Bijbelse boodschap.

  • Iedere week zijn er op diverse plaatsen zgn. Connectgroepen waar we elkaar in kleiner verband ontmoeten met als doel vriendschap te bouwen, en de bijbel met elkaar te bespreken.

  • Er zijn gerichte avonden om onderwerpen zoals relaties, het huwelijk, pastoraat, financiën etc. met elkaar te bespreken.

  • Er zijn geregeld toerustingsavonden om medewerkers te trainen voor hun specifieke taak.

  • De jongeren hebben geregeld hun eigen diensten net zoals de tieners.

  • Op zondag is er iedere week zondagschool met gerichte programma’s en plezier voor de kinderen. We willen graag dat juist zij zich thuis voelen in de kerk.

Zorg voor mensen buiten onze directe kring

In samenwerking met partnerorganisaties wordt er zorg gegeven in de vorm van voedsel, kleding etc. aan hen die dit nodig hebben. In ons gebouw zijn diverse organisaties gevestigd waarmee we een uitstekende band hebben in dit opzicht.
Ook wordt er geld ingezameld voor een wezen- en weduwen project in Burundi, d.m.v. een lokale partner met wie we al jaren een band onderhouden.

Beleidsplan

Ieder jaar wordt er aan de hand van onze Missie als kerk een beleidsplan opgesteld waarmee we zo concreet mogelijk bezig zijn. Die missie bestaat uit de vervulling van het grote gebod (Mattheüs 22: 37-39) en uit de grote opdracht (Mattheüs 28:18-20). Daarin wordt nadrukkelijk een gezonde balans nagestreefd tussen de inspanningen en activiteiten voor en met elkaar binnen de kerk enerzijds en anderzijds voor de medemens en de maatschappij om ons heen met als inspiratie en uitgangspunt de Bijbelse boodschap in zijn hele volheid. Dit doen we waar mogelijk in samenwerking met andere kerken en met de gemeente Hoorn en West-Friesland waar we gevestigd zijn.
Hoogtepunten zijn ieder jaar de vieringen van Pasen en Kerst waarbij we veel bezoekers mogen verwelkomen.

Financiële verantwoording

De benodigde financiën voor al deze activiteiten worden opgebracht door vrijwillige bijdragen van de kerkleden en bezoekers van de kerk. Daarvan wordt ieder jaar een financieel jaarverslag opgesteld. Klik hieronder voor de jaarrekeningen van afgelopen jaren.

bottom of page