top of page

Veilige kerk

De kerk van Jezus Christus behoort de veiligste plaats op aarde te zijn. Voor zover dat nog niet het geval is, aan ons om alles te doen wat we kunnen om die veiligheid te bevorderen waar we maar kunnen. Hiertoe is veel expertise en hulp beschikbaar.
De kerken erkennen dat die veiligheid een voortdurend punt van aandacht moet zijn en om preventie vraagt naar met name kwetsbare groepen, veelal jonge mensen, vluchtelingen en vrouwen. De kerken nemen daarvoor dan ook de nodige maatregelen. De kerken veroordelen grensoverschrijdend gedrag en spreken uit misbruik in pastorale of andere relaties tegen te gaan.

Klik op de onderstaande knop om de verklaring te lezen.

Aanamebeleid

In onze kerk gaan wij zorgvuldig om met het aanstellen van mensen in een taak of rol. Klik op onderstaande knop om ons aannamebeleid te lezen.

Vertrouwenspersoon

Life Builders heeft als onderdeel van het lidmaatschap van de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten - www.vpe.nl) de mogelijkheid contact op te nemen met 1 van de landelijke vertrouwenspersonen op hun eigen intern meldpunt dat gebeld kan worden.
Het telefoonnummer van het meldpunt is 085-4881429. Email:  RVP@vpe-vp.nl

bottom of page