top of page

MEER WETEN?

Welkom!

Wat leuk dat je op deze pagina terecht bent gekomen. 

Waarschijnlijk komt dat, omdat je buurman, vriendin, familielid of een wildvreemde jou heeft verteld over Jezus. Het heeft jouw nieuwsgierig gemaakt naar meer en op deze pagina willen wij jou kort iets vertellen over het geloven in Jezus Christus.

Wie zijn wij?

Wij zijn Life Builders. Een multiculturele en maatschappelijk betrokken kerk waar iedereen welkom is! Wij willen samen groeien in geloof en leven naar het voorbeeld dat Jezus ons heeft gegeven in de bijbel. We willen de passie voor Hem en de liefde voor de mensen om ons heen met jou delen.

Waarom moet ik geloven?

Zonden zijn dingen die wij fout doen in de ogen van God. En deze zonden brengen scheiding tussen God en de mensen. De Bijbel beschrijft een hemel en een hel waarbij ieder mens, maar één keus heeft aan het einde van het leven. Of bij God in de hemel of ver weg van Hem in de hel. Op onze eigen kracht zou geen één mens de hemel in kunnen komen. Dat kan alleen maar door Jezus.

Jezus is voor de zonden van elk mens aan het kruis gestorven, dus ook voor die van jou! De Bijbel is het heilige Woord van God. In de Bijbel staan vele verhalen, leefregels en wijsheden die allemaal verwijzen naar één Persoon en dat is Jezus Christus. Jezus is naar de aarde gekomen voor ieder mens. In Johannes 3:16 staat het zo mooi:

 

'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'

 

God houdt van jou en wil dat jij gered bent. Al je zorgen, angsten en twijfels mag je bij Hem neerleggen in gebed.

Hoe moet ik bidden?

Je bent ervan overtuigd dat er meer is dan alleen de wereld om je heen die je kan zien. Er is een God, maar hoe kom je dan met Hem in contact? Dat kan door gebed! Jezus beantwoordde die vraag aan zijn volgelingen op de volgende manier:

Matteus 6:9-13

9 Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.

10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.

11 Geef ons heden ons dagelijks brood.

12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.

13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Dit gebed wordt over de hele wereld in alle talen uitgesproken en het is voor velen zeer bemoedigend. Maar het houdt hierbij niet op. God hoort ook jouw persoonlijke gebeden.

Al jouw zorgen, uitdagingen, verdriet, boosheid en eenzaamheid begrijpt Hij beter dan ieder mens. Hij hoort elk gebed en je bent nooit te ver weg om in contact te komen met Hem.

De Gebedshand

Hieronder zijn een paar korte tips om jouw gebed praktisch en persoonlijk te maken te maken:

Duim: lofprijzing
De duim omhoog steken betekent iets of iemand heel goed vinden. Lofprijzing is de duim omhoog voor God: ‘God, U bent goed, want…’ 

Wijsvinger: danken
'Alles wat ik heb, heb ik gekregen' (1 Korintiërs 4:7). Toch dank ik God vaak maar voor een beperkt aantal dingen. De wijsvinger helpt je, want alles waar je naar kan wijzen staat voor iets waar je God voor kan danken. Probeer het maar eens uit op de plek waar je dit leest!

Middelvinger: schuld belijden en vergeving vragen
De Nederlandse cultuur kent geen sterker gebaar om iemand af te wijzen dan de opgestoken middelvinger. Zonde doen is veel meer dan een regel overtreden. Zonde is God verdriet doen en zijn regels afwijzen. Zondigen is je middelvinger opsteken naar God. Vraag vergeving voor jouw zonde en God is getrouw om jou te vergeven.

Ringvinger: bidden voor anderen
Dat je met iemand verbonden bent, kun je laten zien met een ring om de ringvinger. Zo herinnert deze vinger eraan dat je met heel veel mensen verbonden ben. En dan geldt: jij hoort bij mij, dus bid ik voor jou. Ook als jij misschien bent pijn gedaan door die mensen van wie je zoveel houdt...

Pink: bidden voor jezelf
In het oude kinderversje Naar bed, naar bed, zei Duimelot wordt de pink ‘het kleine ding’ genoemd. Deze vinger zet je op jouw plaats: 'ik ben maar een klein mensje, wat heb ik de grote God nodig om te leven'. Hier is de ruimte om al jouw zorgen en vragen bij Hem neer te leggen, maar ook om jouw problemen te vertellen hoe groot God is.

Kennismaken?

Kom bij ons langs in de kerk of laat jouw gegevens achter om op de hoogte te blijven!

Volg ons op social media

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page