top of page

God heeft de blijmoedige gever lief.

2 Kor. 9:7

Wil je Life Builders financieel steunen? Dat kan via een eenmalige of periodieke gift naar ons rekeningnummer NL04RABO0166333255 t.n.v. Life Builders over te maken. U kunt ook op de QR-code hieronder scannen om het gelijk over te maken.

GIFTEN

Tarwe veld

Life Builders is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan Life Builders aftrekbaar zijn van je inkomstenbelasting, mits de gift voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Wij leveren geen tegenprestatie voor de giften

 • Het totale bedrag van jouw giften is meer dan het drempelbedrag

 • Je mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum

 • Voor gewone (incidentele) giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken. Maar je mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van je drempelinkomen*. Voor periodieke giften gelden deze regels niet. Lees hieronder wat de Belastingdienst als periodieke giften aanmerkt.

* Het drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek.

 

Aftrekbaarheid periodieke giften

Als je besluit om ons periodiek te steunen kan jouw gift volledig, dus zonder drempel, voor de belasting worden afgetrokken. Voor periodieke giften geldt dat:

 • Je de gift hebt laten vastleggen in een overeenkomst tussen ons beiden

 • Je regelmatig (meestal maandelijks, maar tenminste 1 keer per jaar) bedragen overmaakt

 • Deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn

 • Je deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging. De gift stopt uiterlijk bij jouw overlijden.

 • Wij geen tegenprestatie leveren voor de gift
   

De overeenkomst voor periodieke giften geldt voor alle giften die in het jaar van ondertekening en daarna worden gedaan. De overeenkomst dient te worden ondertekend door uzelf en de penningmeester van Life Builders. Bij het doen van de belastingaangifte wordt gevraagd om het RSIN nummer van Life Builders, dat is 851179411.

ANBI

Lees hier meer over onze Verklaring ANBI Status Life Builders

bottom of page